Tuesday, May 22, 2018

Nếu Ngài muốn

  Lời Chúa: Mt 8,1-4   1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,...
- Advertisement -

Recent Posts

Block title